Paigaldamine

Robotniiduk on võimalik ise paigaldada või siis kasutada meie spetsialistide abi. Enne paigaldust koostame eelprojekti ning peale paigaldust jääb sulle joonis niiduroboti piirdekaabli ning selle liitekohtade asukohast.

Et saaksime teile kokku panna võimalikult täpse paigaldamise hinnapakkumise, palume meile saata kirjeldus või joonis niidetava ala välispiiridest ja eraldussaartest selle sees (nt peenrad, suured puud, lamanduvate okstega põõsad jne).

Iga niiduala on ainulaadne oma maastikuiseloomu, olemasoleva ja tulevikuks planeeritava haljastuse ning suurusega. Õige niiduroboti valikul lähtu reeglist, et mida keerukam on roboti töökeskkond (eraldussaared, kitsad üleminekukoridorid jne.), seda suurem peab olema roboti standardpindala ülekate. Ülekate planeeritakse vastavalt keerukusele 10-50% maksimaalsest tehase poolt määratud pindalast.

Enne esmakordset paigaldust valmista niiduala põhjalikult ette. Veendu, et niidetaval alal ei ole nähtavaid ega varjatud takistusi nagu kivid, puujuured, oksad jne. Niiduroboti lõikekõrgust on võimalik seadistada madalamale kui tavalistel muruniitjatel, mida tavaliselt ka tehakse, mistõttu võivad märkamata jäänud takistused niidualal osutuda hiljem probleemiks.

Niiduala ülevaatust soovitame teha paaril korral niiduhooaja jooksul ja kindlasti igal kevadel, sest maapind on pidevas liikumises. Arvestama peab taimestiku muutumisega niiduperioodi jooksul, näiteks varakevadel on põõsaste ulatus väiksem kui vegetatsiooniperioodi kestel ning seega tuleks jätta põõsaste ümber piisavalt ruumi taime mahu muutumiseks. Hooaja jooksul eemalda suuremaks kasvanud oksad, mis takistavad niiduroboti tööd. Kui niidualal on suuremaid puid, siis veendu, et roboti põrkekõrgusel olev puu tüvi ei moodustaks nö. kaldteed, mida mööda saab robot üles liikuda ja võib seeläbi oma niiduteri kahjustada.

Enne paigaldust tuleb kogu kaabeldussüsteem ning laadimisjaama asukoht täpselt planeerida. Kui soovid niiduroboti ise paigaldada, soovitame koostada võimalikult täpne joonis perimeetri, juhtkaablite ning eraldussaarte tulevasest asukohast. Hiljem märgi joonisele kaablite jätkukohad, et signaali probleemide korral saaksid neid lihtsalt kontrollida. Kõige enam mõjutavad kaablite jätkukohtasid maapinna külmakõikumised, samuti muttide liikumine pinnases.

Pakume paigaldusteenust ka teistele enamlevinud kaubamärgi robotniidukitele. Süvistame selle käigus signaalkaabli spetsiaalse masina abil pinnasesse ja paigaldame laadimisjaama. Vajadusel müüme lisaks ka erinevaid signaalkaableid ja selle tarvikuid.

Paigaldame üle Eesti!

Maksumus sõltub asukohast ja töö mahust ning jääb enamus juhul 300-500€ vahele.

Hooldus & remont

Nagu iga liikuv mehhanism, vajab robotniiduk korraliselt hooldamist, mis pikendab sinu niiduroboti eluiga.

Pakume teenusena meie tootevaliku niidurobotitele hooldust nii hooaja alguses kui lõpus ja vajadusel niiduhooaja jooksul. See sisaldab puhastamist, akude laadimist, lõiketerade kontrolli ja vajadusel vahetamist ning liikuvosade kontrolli. Puhastamise ja terade vahetamise saad niidurobotile teha ka ise, kuid pea meeles teha seda minimaalselt 2 korda hooaja jooksul.

Lisaks hooldusele teeme meie niidurobotitele vajalikke remontöid kõikide komponentide parandamiseks või asendamiseks. Hoiame oma laos piisava hulga varuosasid, et tagada võimalikult kiire ja sujuv teenindus.

Hoolduse ja remondi hind alates 69€.

Hoiustamine

Enne talvepuhkusele saatmist tuleb niidurobot korralikult puhastada ning aku täis laadida. Niiduki aku maksimaalse eluea tagamiseks soovitame niidurobotit hoiustada köetavas siseruumis ning laadida seda ka talve keskel.

Pakume sulle robotniidukite hooajavälist hoiustamist, mille käigus puhkab niidurobot koos laadimisjaamaga meie köetavas laoruumis. Enne hoiustamist teeme robotile suurpuhastuse ja diagnostika võimalike probleemide tuvastamiseks. Kogu hoiuperioodi jooksul hoiame roboti akut kontrollitud olekus ning laetuna.

Regulaarne ja õigeaegne hooldus aitab vältida probleemide ilmnemist aktiivsel niiduajal ning pikendab roboti eluiga.

Talvise hoiustamise ja hoolduse hind 110€. Kui soovite et meie viime ja toome niiduki, siis lisandub veokulu.

Vaata, kuidas saad niiduroboti ise paigaldada: